Praca międzypokoleniowa

Witamy w

Praca międzypokoleniowa

Praca międzypokoleniowa

Stowarzyszenie Valtenbergwichtel e.V. ma oferty nie tylko dla dzieci i młodzieży. Na przestrzeni lat i z różnego zaangażowania powstawały w naszych szeregach oferty dla prawie wszystkich grup wiekowych.

Spotkanie z dziećmi

Nasze spotkanie dla dzieci powstało w 2012 roku z oferty Centrum Edukacji Rodziny, w którym świeżo upieczeni rodzice mogli regularnie spotykać się z dziećmi w okresie niemowlęcym. Oprócz wspólnych śniadań, wycieczek i tematów skupiono się na wymianie poglądów.

Spotkanie z dziećmi organizowane jest całkowicie dobrowolnie. Niestety obecnie nie odbędzie się z powodu pandemii. Jeśli jednak jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu z nami. Jak tylko sytuacja na to pozwoli, Centrum dla młodzieży Neukirch chętnie znowu zaoferuje takie regularne spotkania.

Kontakt:

Max Schmidt
E-mail: max.schmidt@valtenbergwichtel.de
Tel.: +49 35951/32055

Asysta dzienna

Stowarzyszenie Valtenbergwichtel e.V. nie zapomina również o seniorach. IW ramach projektu „Asystentów na każdy dzień” 15 wolontariuszy obecnie wspiera do 32 seniorów w Bautzener Oberlandw codziennych zadaniach. W ten sposób mogą pomóc chronić osoby starsze, samotne lub żyjące w odosobnieniu, a także osoby potrzebujące pomocy przed samotnością i izolacją. Również dla samego siebie ta dziedzina działalności daje możliwość wypróbowania nowych perspektyw i form pomocy sąsiedzkiej oraz podjęcia sensownego zajęcia w czasie wolnym.

Nasze stowarzyszenie wspiera asystentów wolontariuszy na comiesięcznych spotkaniach stałą osobą do kontaktu i różnymi szkoleniami. Jeśli chcesz się zaangażować, skontaktuj się z nami!

Download Flyer: Wolontariusz asystent na każdy dzień
Pobierz ulotkę: Wsparcie w codziennym życiu

Kontakt:

Max Schmidt
E-mail: max.schmidt@valtenbergwichtel.de
Tel.: +49 35951/32055

Spotkanie seniorów w Centrum dla młodzieży

Od 2015 r., co dwa tygodnie w środę od godz. 14.00, około 20-30 seniorów z lokalnego koła NCK Neukirchspotyka się w Centrum dla młodzieży na towarzyskie popołudnie przy kawie. Spotkaniem opiekują się siostra Gaby i Simone z zespołu Centrum dla młodzieży. Oprócz spotkania odbywają się wykłady i inne zajęcia.

Kontakt:

Max Schmidt
E-mail: max.schmidt@valtenbergwichtel.de
Tel.: + 49 35951/32055

Pomoc sąsiedzka

Pomoc sąsiedzka w Wolnym Państwie Saksonii jest ofertą, która ma na celu odciążenie opiekunów z rodziny i aktywację osób ze stwierdzonym stopniem opieki.

Certyfikowani pomocnicy z sąsiedztwa zapewniają wsparcie przez kilka godzin w życiu codziennym, pomagająsobie w nim radzić i aktywują potencjał u osób ze stwierdzonym stopniem opieki. Wzmacniają one mobilność podopiecznych i mogą pomóc w czynnościach domowych. Asystowanie osobom wymagającym opieki przez pomocników z sąsiedztwa odciąża opiekunów z rodziny.

Pomocnicy z sąsiedztwa muszą być pełnoletni i, poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach, kwalifikować się jako pomocnicy z sąsiedztwa w kontaktach z osobami, które mają stwierdzony stopień opieki, aby móc rozliczyć świadczenie pomocy z kasą chorych. Co najmniej raz na trzy lata należy odświeżyć kursy opieki nad sąsiadami.

Taki kurs pielęgniarski jest oferowany w regularnych odstępach w pomieszczeniach głównego budynku stowarzyszenia Valtenbergwichtel e.V. we współpracy ze spółką DPFA GmbH z Bautzen, zajmującą się organizowaniem kursów.. Koszty przeprowadzenia certyfikowanego kursu pielęgniarskiego w pełni przejmuje kasa chorych uczestników.

Koszty korzystania z pomocy sąsiedzkiej są zwracane przez kasę pielęgnacyjną w ramach składki pomocowej. Wysokość indywidualnego roszczenia jest określana przez kasę pielęgnacyjną, przy czym podopieczni, niezależnie od stopnia opieki, mają prawo do miesięcznej składki pomocowej w wysokości co najmniej 125 €..

Certyfikowani pomocnicy z sąsiedztwa mogą za swoje zaangażowanie pobierać opłatę w wysokości do 10 € za godzinę. Poza uznaniem kwalifikacji konieczne jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które w odpowiedniej wysokości pokryje ewentualne szkody majątkowe i szkody na zdrowiu i życiu osoby. Istnieje możliwość zaoferowania pomocnikom z sąsiedztwa maksymalnie 40 godzin miesięcznie. Jednak pomocnicy z sąsiedztwa i podopieczny nie mogą być spokrewnieni ani spowinowaceni do drugiego stopnia.

Miejsce koordynacji pomocy sąsiedzkiej w stowarzyszeniuValtenbergwichtel e.V.

  • wspiera Państwa w zakresie informacji i pomocy na rozpoczęcie działalności w zakresie „pomocy sąsiedzkiej“,
  • zapewnia oferty edukacyjne dla opiekunów rodzinnych i pomocników z sąsiedztwa,
  • oferuje osobistą wymianę, na przykład podczas wspólnych spotkań w sieci,
  • ijest ogniwem łączącym osoby z regionu z jednostką usług specjalistycznych w saksońskim Ministerstwie Spraw Socjalnych i Spójności społecznej oraz
  • łączy ludzi potrzebujących pomocy tymi, którzy pomoc oferują.

Godziny urzędowania

Godziny pracy biura to wtorki od 10:00 do 14:00 oraz środy od 14:00 do 18:00 w głównym budynku stowaryszenia Valtenbergwichtel e.V. w Forstweg 5 w 01904 Neukirch/Łużyce. Oprócz stałych godzin pracy w głównym budynku Valtenbergwichtel e.V., dalsze spotkania mogą być organizowane telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Kontakt:

Max Schmidt / Ines Helbig
E-mail:
max.schmidt@valtenbergwichtel.de
ines.helbig@valtenbergwichtel.de
Tel.: +49 35951/32055

Über uns

Valtenbergwichtel e.V. Kultur,- Kinder- und Jugendarbeit im Oberland

Adresse

Valtenbergwichtel e.V.
Forstweg 5
01904 Neukirch

Bürozeiten

8:00 – 16:00 Uhr
Telefon: 035951 32055
E-Mail: info@valtenbergwichtel.de

2024 - Valtenbergwichtel e.V. | Impressum | Datenschutzerklärung