Mezigenerační práce

Vítejte

Mezigenerační práce

Mezigenerační práce

Spolek Valtenbergwichtel e.V. nabízí aktivity nejen pro děti a mládež. V průběhu let se v našich řadách opakovaně objevily nabídky pro téměř všechny věkové skupiny.

Sousedská výpomoc

Sousedská výpomoc ve Svobodném státě Sasko je nabídkou pro odlehčení pečujícím rodinným příslušníkům a aktivaci dotčených osob, osob s uznaným stupněm péče.

Osoby poskytující oficiální služby sousedské výpomoci poskytují podporu v každodenním životě, pomáhají jej zvládat a aktivují potenciály u lidí s uznaným stupněm péče. Posilují mobilitu osob využívajících péči a mohou pomoci při pracích a činnostech v domácnosti. Díky podpoře tzv. sousedskou výpomocí osobám vyžadujícím péči se snižuje zátěž pečujícím rodinným příslušníkům.

Osoby poskytující oficiální sousedskou výpomoc musí být plnoleté a na základě účasti na certifikovaných kurzech musí doložit, že jsou kvalifikovaní pro práci s osobami s uznaným stupněm péče a pro nárokování plateb za odlehčovací služby u zdravotních pojišťoven. Kurzy péče v sousedské výpomoci musí být každé tři roky obnovovány.

Takové Kurzy péče jsou mimo jiné pravidelně pořádány v prostorách hlavní budovy Valtenbergwichtel e.V. ve spolupráci s DPFA Weiterbildungs-GmbH z Budyšína. Náklady na realizaci certifikovaného pečovatelského kurzu hradí v plné výši zdravodní pojišťovna účastníků.

Náklady na uplatnění služeb sousedské pomoci hradí pojišťovna péče v rámci příspěvku na odlehčovací služby. Výši individuálního nároku přitom určuje pojišťovna péče, přičemž osoby s potřebou péče, nezávisle na přiznaném stupni postižení, mají nárok na měsíční příspěvek na odlehčovací službu ve výši nejméně 125 €.

Certifikovaní pracovníci sousedské výpomoci přitom mohou za své nasazení vyúčtovávat až 10 € za hodinu. Vedle vlastní certifikace je nutné mít uzavřené pojištění odpovědnosti v přiměřené výši pro případná poškození věcí či lidského zdraví. Pomocíci v sousedské výpomoci smějí měsíčně naízet až 40 hodin odlehčovacích služeb. Nicméně tito sousedští pomocníci a osoby tyto služby využívajcí nesmějí být v příbuzenském vztahu druhého stupně, ani sešvagřeni.

Koordinační místo pro sousedskou výpomoc spolku Valtenbergwichtel e.V.

 • Vás podporuje informacemi a prvotní pomocí na téma „sousedská výpomoc”,
 • zprostředkuje nabídky vzdělávání pro pečující rodinné příslušníky a pro pomocníky,
 • nabízí osobní rozhovory, např. při společných setkáních sítě,
 • je spojujícím článkem mezi lidmi v regionu a odbornou servisní kanceláří na Saském státním ministerstvu pro sociální záležitosti a společenskou soudržnost a
 • přivádí k sobě osoby, které potřebují pomoci s lidmi s nabídkami pomoci.

Provozní časy

Otevírací časy jsou pro Vás vždy v úterý od 12:00 hod. do 16:00 hod. a ve čtvrtek od 13:00 hod. do 17:00 hod. v hlavní budově spolku Valtenbergwichtel e.V. v ulici Am Forstweg 5, D-01904 Neukirch/ Lausitz statt. Vedle těchto pevně stanovených konzultačních hodin v hlavní budově spolku Valtenbergwichtel e.V. lze dohodnout také další termíny telefonicky nebo e-mailem.

Aktuálně:

Partneři pro demenci

Od ledna 2023 je kontaktní místo pro sousedsou výpomoc při spolku Valtenbergwichtel e.V. partnerem pro demenci. Spolu s dalšími kontaktními místy okresu Görlitz byl absolvován kurz, vedený Stefanem Försterem ze spolku Landesinitiative Demenz Sachsen e.V. (Saská zemská iniciativa pro demenci), který mj. dává účastníkům kompetenci informovat o stále častěji se vyskytujícím se onemocnění demence a reagovat přiměřeně a citlivě s dotčenými osobami.

https://www.landesinitiative-demenz.de/

https://www.demenz-partner.de/

Hledání pomocníků pro sousedskou výpomoc

Vedle propojování osob potřebujících péči a pomocníků v sousedské výpomoci prostřednictvím kontaktního místa pro sousedskou výpomoc nabízejí i některé pojišťovny službu zprostředkovávat pomocníky pro sousedskou výpomoc registrované u příslušné pojišťovny. Krom toho nabízí také Síť pro péči Sasko (Pflegenetz Sachsen) funkci online vyhledávání: https://www.pflegenetz.sachsen.de/pflegedatenbank/

Kurzy pro sousedskou výpomoc

Pro činnost v sousedské výpomoci musí být předem absolvován základní kurz pro sousedskou výpomoc a následně každé tři roky opakovací kurz. Tyto kurzy nabízejí školení poskytovatelé. vzniklé náklady ponese Vaše pojišťovna. Informaci o kurzech nabízených v Budyšíně naleznete zde: https://www.dpfa.de/weiterbildungsprodukt/nachbarschaftshelfer-prd1933

Informace přímo od Saského ministerstva sociálních věcí a společnenské spolupráce

Pro informace týkající se témat sousedské výpomoci jsme pro Vás k dispozici v rámci provozních dob v místě a také od pondělí do pátku telefonicky a emailem. Dále nabízí naše odborné pracoviště pro každodenní pomoc, sousedskou výpomoc a certifikované nabídky pro pomoc v každodenním životě pro Vás informace. Odborné pracoviště naleznete zde: https://www.pflegenetz.sachsen.de/fachservicestelle-alltagsbegleitung-und-nachbarschaftshilfe.html

Konzultační hodina pro seniorky a seniory – jak na mobilní telefon.

Pokud chcete udržet krok, stal se v čím dál rychlejším světě stal smartphone nenahraditelným. Zároveň však smartphone často představuje svět sám pro sebe, v němž je třeba se zorientovat. S tím zdarma pomůže profesionální lektor se svou konzultační hodinou Jak na mobilní telefon, která je určena seniorkám a seniorům a která proběhne v domě mládeže Jugendhaus Neukirch.
Témata dne 14.03.:
 • Zapnout zařízení
 • Základní a bezpečnostní nastavení
 • Zálohování (bezpečnostní kopie)

a lze se věnovat i individuálním otázkám.

Témata dne 11.04.:
 • Messenger – využívat kompetentně & jistě
 • komunikace v souladu s právem & sdílení fotografií
 • skupinové chaty
 • přeposílání zpráv
 • autorská práva k obrázkům/fotkám
Další akce jsou plánovány na druhé pololetí.
Prosím, přihlaste se u pana Maxe Schmidt na tel. č. +49 /35951/32055.

Setkání s miminky

Naše setkávání miminek vzniklo v roce 2012 z nabídky rodinného vzdělávacího centra, kde se novopečení rodiče s dětmi mohli pravidelně setkávat. Kromě společných snídaní, výletů a tematických vstupů se zaměřili na vzájemnou výměnu zkušeností.

Setkání pro nejmenší Babytreff se kompletně organizuje dobrovolnicky. Přitom představí zkušená lektorka různá témata, jako např. zdravá výživa vašeho dítěte nebo Attachment Parenting , při společném zpívání a hraní naleznete Vy i Vaše dítě další způsob komunikace. Přihlašovat se předem zde není třeba. Kurz probíhá vždy v pondělí od 09.30 do 11.00 hod. vybírá se příspěvek na náklady akce 3 Eura v Domě dětí Jugendhaus Neukirch.

 • 27.02.23 Sportovní setkání mimin Babytreff – míče, míče, míče
 • 06.03.23Zdravé zuby, správné čištění zubů zábavně – tvorba hry na čištění zubů
 • 13.03.23 Attachment Parenting (kontaktní rodičovství) – posatvíme si senzorickou láhev
 • 20.03.23Začátek jara na setkání dětí- zazpíváme si hodně jarních písniček a postavíme si poslíčky jara
 • 27.03.23zdravá výživa – vyrobíme si malou nenasytnou housenku Nimmersatt
 • 03.04.23 Ostern im Babytreff
 • 17.04.23Zdravě spát – rituály „na dobrou noc“ – vyrobíme si polštářek z třešňových pecek
 • 24.04.23 Tančíme vstříc květnu – vyrobíme si májku

Podpora pro každý den

Čím více lidí se dnes dožívá vysokého věku. Tím stoupá také podíl starších lidí, kteří (zatím) nemají stupeň péče. Ale také bez potřeby péče může být třeba podpora v každodenním životě, aby mohli i nadále žít samostatně ve vlstním domově. Po mladých generacích se zároveň vyžaduje velká časová i geografická flexibilita, takže rodinní příslušníci často nemohou poskytovat pravidelnou podporu při zvládání všedního dne. Aby se umožnil starším lidem samostatný život, podporuje Svobodný stát Sasko projekt každodenní podpory seniorek a seniorů.

Cílem dobrovolnické podpory pro všední den je podpora a aktivace, aby mohli seniorky a senioři využívat co nejvyšší míru sebeurčování a samostatnosti a bylo prodlouženo setrvání ve vlastní domácnosti.

Dotační program Pomocník pro všední den pro seniorky a seniory se obrací k lidem nad 60 let bez nároku na péči. Umožňuje bezplatný doprovod dobrovolníky (např. k lékaři, nákupy apod) a společné vyřizování úkolů v domácnosti a společné utvářní sociálních aktivit (např. hry, procházky, návštěvy kulturních akcí apod.) až 32 hodin měsíčně.

V projektu “Průvodce pro všední den” v našem spolku Valtenbergwichtel e.V. podporuje a doprovázíaktuálně 14 dobrovolníků 21 seniorek a seniorů v regionu Oberland při každodenních úkolech. Tímto způsobem mohou předcházet osamělosti a izolaci starších lidí, kteří žijí sami nebo v ústraní a potřebují pomoc. Tato oblast činnosti také nabízí možnost vyzkoušet si nové perspektivy a formy sousedské výpomoci a smysluplně trávit volný čas.

Sami průvodci pro všední den budou na místě jednou měsíčně konzultovat vzešlé otázky, vlastní podněty a byrokratické záležitosti v pevně stanovených konzultačních hodinách s kompetentním partnerem.

Následující termíny jsou :

 • úterý, 28.02.
 • Úterý, 28.03.
 • Úterý, 25.04.
 • Úterý, 30.05.
 • Úterý, 27.06.

Pokud se chcete zapojit i Vy, obraťte se na nás!

Download leták: Dobrovolnictví průvodce pro každý den
Download leták: Podpora pro všední den

Setkání seniorek a seniorů v Centru pro mládež

Od roku 2015 se setkává zpravidla každé dva týdny ve středu od 14.00 hod. až 30 seniorek a seniorů DRK Ortsverbandes Neukirch (Německý červený kříž, místní organizace Neukirch) v Domě mládeže na společenské odpoledne při kávě. Toto setkání doprovází dobrovolnice Gaby & Simone. Krom pospolitosti a společných rozhovorů jsou také přednášky a další aktivity. V určitých termínech jsou plánovány také společné výlety.

Následující termíny jsou:

 • Středa, 22.02.
 • Středa, 08.03.
 • Středa, 22.03.
 • Středa, 05.04.
 • Středa, 19.04.
 • Středa, 03.05.
 • Středa, 17.05.
 • Středa, 07.06.
 • Středa, 21.06.

Informace a kontakt

Ines Helbig & Max Schmidt

ines.helbig@valtenbergwichtel.de

max.schmidt@valtenbergwichtel.de

035951/32055

Über uns

Valtenbergwichtel e.V. Kultur,- Kinder- und Jugendarbeit im Oberland

Adresse

Valtenbergwichtel e.V.
Forstweg 5
01904 Neukirch

Bürozeiten

8:00 – 16:00 Uhr
Telefon: 035951 32055
E-Mail: info@valtenbergwichtel.de

2024 - Valtenbergwichtel e.V. | Impressum | Datenschutzerklärung