Mezigenerační práce

Vítejte

Mezigenerační práce

Mezigenerační práce

Spolek Valtenbergwichtel e.V. nabízí aktivity nejen pro děti a mládež. V průběhu let se v našich řadách opakovaně objevily nabídky pro téměř všechny věkové skupiny.

Setkání s miminky

Naše setkávání miminek vzniklo v roce 2012 z nabídky rodinného vzdělávacího centra, kde se novopečení rodiče s dětmi mohli pravidelně setkávat. Kromě společných snídaní, výletů a tematických vstupů se zaměřili na vzájemnou výměnu zkušeností.

Setkání pro nejmenší Babytreff se kompletně organizuje dobrovolnicky. Aktuálně se však bohužel z důvodů pandemie nekoná. Ale v případě zájmu se můžete přihlásit. Jakmile to situace dovolí, začne Centrum pro mládež Jugendhaus Neukirch opět pravidelně nabízet prostor pro taková setkání.

Kontakt:

Max Schmidt
E-mail: max.schmidt@valtenbergwichtel.de
Tel.: +49/35951/32055

Každodenní společnost

Spolek Valtenbergwichtel e.V. nezapomíná ani na seniory. V rámci projektu „Společníci pro každý den” pomáhá v současné době 15 dobrovolníků až 32 seniorům v okolí Budyšína při každodenních úkonech. Tímto způsobem mohou pomoci předcházet osamělosti a izolaci starších lidí, kteří žijí sami nebo v ústraní a potřebují pomoc. Tato oblast činnosti také nabízí možnost vyzkoušet si nové perspektivy a formy sousedské výpomoci a smysluplně trávit volný čas.

Náš spolek podporuje dobrovolné denní společníky měsíčními setkáními, stálou kontaktní osobou a různými školeními. Pokud se chcete také zapojit, kontaktujte nás!

Download leták: Dobrovolnictví průvodce pro každý den
Download leták: Podpora pro všední den

Kontakt:

Max Schmidt
E-Mail: max.schmidt@valtenbergwichtel.de
Tel.: +49/35951/32055

Setkání seniorů v Centru pro mládež

Od roku 2015 se každý druhý týden vždy ve středu ve 14.00 hod. setkává asi 20-30 seniorů a seniorek svazu DRK Ortsverbandes Neukirch/Nemecký červený kříž – místní organizace Neukirch v Centru pro mládež na odpoledne s kávou. Setkání vedou sestry Gaby a Simone z týmu Domova mládeže. Kromě setkávání se zde konají přednášky a další aktivity.

Kontakt:

Max Schmidt
E-mail: max.schmidt@valtenbergwichtel.de
Tel.: 0049/35951/32055

Sousedská výpomoc

Sousedská výpomoc ve Svobodném státě Sasko je nabídkou pro odlehčení pečujícím rodinným příslušníkům a aktivaci dotčených osob, osob s uznaným stupněm péče.

Osoby poskytující oficiální služby sousedské výpomoci poskytují podporu v každodenním životě, pomáhají jej zvládat a aktivují potenciály u lidí s uznaným stupněm péče. Posilují mobilitu osob využívajících péči a mohou pomoci při pracích a činnostech v domácnosti. Díky podpoře tzv. sousedskou výpomocí osobám vyžadujícím péči se snižuje zátěž pečujícím rodinným příslušníkům.

Osoby poskytující oficiální sousedskou výpomoc musí být plnoleté a na základě účasti na certifikovaných kurzech musí doložit, že jsou kvalifikovaní pro práci s osobami s uznaným stupněm péče a pro nárokování plateb za odlehčovací služby u zdravotních pojišťoven. Kurzy péče v sousedské výpomoci musí být každé tři roky obnovovány.

Takové Kurzy péče jsou mimo jiné pravidelně pořádány v prostorách hlavní budovy Valtenbergwichtel e.V. ve spolupráci s DPFA Weiterbildungs-GmbH z Budyšína. Náklady na realizaci certifikovaného pečovatelského kurzu hradí v plné výši zdravodní pojišťovna účastníků.

Náklady na uplatnění služeb sousedské pomoci hradí pojišťovna péče v rámci příspěvku na odlehčovací služby. Výši individuálního nároku přitom určuje pojišťovna péče, přičemž osoby s potřebou péče, nezávisle na přiznaném stupni postižení, mají nárok na měsíční příspěvek na odlehčovací službu ve výši nejméně 125 €.

Certifikovaní pracovníci sousedské výpomoci přitom mohou za své nasazení vyúčtovávat až 10 € za hodinu. Vedle vlastní certifikace je nutné mít uzavřené pojištění odpovědnosti v přiměřené výši pro případná poškození věcí či lidského zdraví. Pomocíci v sousedské výpomoci smějí měsíčně naízet až 40 hodin odlehčovacích služeb. Nicméně tito sousedští pomocníci a osoby tyto služby využívajcí nesmějí být v příbuzenském vztahu druhého stupně, ani sešvagřeni.

Koordinační místo pro sousedskou výpomoc spolku Valtenbergwichtel e.V.

  • Vás podporuje informacemi a prvotní pomocí na téma „sousedská výpomoc”,
  • zprostředkuje nabídky vzdělávání pro pečující rodinné příslušníky a pro pomocníky,
  • nabízí osobní rozhovory, např. při společných setkáních sítě,
  • je spojujícím článkem mezi lidmi v regionu a odbornou servisní kanceláří na Saském státním ministerstvu pro sociální záležitosti a společenskou soudržnost a
  • přivádí k sobě osoby, které potřebují pomoci s lidmi s nabídkami pomoci.

Provozní časy

Otevírací hodiny probíhají vždy v úterý od 10:00 hod. do 14:00 hod. a ve středu od 14:00 hod. do 18:00 hod. v hlavní budově spolku Valtenbergwichtel e.V., v ul. Forstweg 5 v Neukirchu/ Lužice, PSČ 01904. Vedle těchto pevně stanovených konzultačních hodin v hlavní budově spolku Valtenbergwichtel e.V. lze dohodnout další termíny nebo je možné domluvit se e-mailem.

Kontakt:

Max Schmidt / Ines Helbig
E-mail:
max.schmidt@valtenbergwichtel.de
ines.helbig@valtenbergwichtel.de
Tel.: 0049/35951/32055

O nás

Valtenbergwichtel e.V., Práce s dětmi, mládeží a kulturní činnost v regionu Budyšína

Adresa

Valtenbergwichtel e.V.
Forstweg 5
01904 Neukirch

Provozní doba kanceláře

8:00 – 16:00 Uhr
Telefon: +49 35951 32055
E-Mail: info@valtenbergwichtel.de

2023 - Valtenbergwichtel e.V. | Tiráž | Prohlášení o ochraně údajů