Spolek

Vítejte

Spolek Valtenbergwichtel e.V.

Již v roce 1969 existoval v Neukirchu aktivní klub pro mládež s rozmanitými dobrovolnickými aktivitami. Z něj se pak v 90. letech vyvinul spolek pro mládež „Valtenbergwichtel e.V.”, který se později stal registrovaným poskytovatelem služeb péče o děti a mládež.

V průběhu let jsme v této oblasti získali mnoho zkušeností a navazovali partnerství v celé „sociální oblasti Oberlandu”, a dokonce i mimo ni. Jak vidíte, je to celkem velké území.

Vedle otevřených středisek pro mládež v Neukirchu a Wilthenu a terénní práce s mládeží přibývalo stále více působišť pro školní sociální práci. Nyní je najdeme v Cunewalde, Neukirchu, Sohlandu a Wilthenu.

Dnes je zapsaný spolek Valtenbergwichtel e.V. také poskytovatelem stáže Dobrovolný ekologický rok, organizátorem projektu „Turistika dětí a mládeže” a provozovatelem penzionu Wichtelpension.

Tým
Přehled oddělení Valtenbergwichtel

V rámci sociálně pedagogické činnosti našeho spolku podporujeme a vedeme děti a mládež k tomu, aby dokázaly vést sebeurčující a odpovědný život.

Naše nabídka je otevřená a různorodá, přizpůsobená rozdílným potřebám dívek* a chlapců*. Využíváme našeho pevného zakotvení v komunitním životě, přitom ale vždy straníme našim adresátům.

Respektem, tolerancí a uznáním se snažíme zajistit pro naše členy, zaměstnance a samozřejmě klienty co největší míru spolurozhodování a participace.

Pedagogické nabídky registrovaného spolku Valtenbergwichtel e.V. jsou určené všem mladým lidem bez ohledu na jejich náboženské vyznání, sexuální identitu, původ a kulturní nebo sociální pozadí.

Valtenbergwichtel e.V.

Naše vize

Jsme rovnocenný tým. Cítíme odpovědnost za kulturní nabídky a práci s dětmi a mládeží v oblasti Bautzener Oberland. Přitom své myšlenky uskutečňujeme kreativně, s radostí a zájmem.

Představenstvo

elli.jpg

Elisabeth Klinkhammer

Vorstandsvorsitzende
patrick.jpg

Patrick Rentsch

stellvertretender Vorstandsvorsitzender
paul_frenzel.jpg

Paul Frenzel

Schatzmeister
adrienne.jpg

Adrienne Kurze

Beisitzerin
philip.jpg

Philip Gräubig

Beisitzer
basti.jpg

Sebastian Hensel

Beisitzer

„Angažovanost je účast, za kterou nic nedostaneš, ale přesto děláš věci tak, jako bys díky nim zbohatl.“
(David Tatuljan)

Organizace

ines_helbig.jpg

Ines Helbig

Verwaltung und Buchhaltung
035951-32055
ines.helbig@
valtenbergwichtel.de
tilo_moritz.jpg

Tilo Moritz

Geschäftsführer
0171-8177022
tilo.moritz@
valtenbergwichtel.de
candy_winter.jpg

Candy Winter

stellv. Geschäftsführerin
0162-4638230
candy.winter@
valtenbergwichtel.de

Dobrovolníci aktivní

Za registrovaným spolkem Valtenbergwichtel e.V. stojí nespočet pomocných rukou. Bez nich by mnohé neběželo tak, jak běží.

Aktuálně má spolek 45 členů ve věku 16–45 let a dalších 30–40 dobrovolníků, kteří pomáhají bez stálého členství.

Všichni tak činí především z čisté radosti z této práce, neboť:

„Kreativita je legrace, kterou lze vydávat za práci.“
(Andy Warhol).

Na našich domovských stránkách můžeš nalézt mnoho zajímavých oblastí a témat, do nichž se můžeš zapojit i TY: Pilní skřítci totiž u nás nejsou „jen“ pravidelnou obsluhou za pultem Neukircher Tresen, ale pomáhají i v pedagogické oblasti, třeba při setkávání miminek, nebo organizují koncerty v našich krásných klenbových prostorách.

A jestli už jsi v místních lesích někdy potkal hrůzostrašně oděné postavy, mohlo jít o naše dobrovolníky, kteří moc rádi jako „hororoví skřítci“ podnikají dobrodružné a příšerně krásné honby za pokladem.

Youtube-Video: Pro přehrání Youtube videa klikněte, prosím, na obrázek. Upozorňujeme vás na to, že zahájením přehrávání videa budou zprostředkovávána data spol. YouTube.

Pokud se chceš i ty stát skřítkem a podporovat tak náš spolek, ať už s řádným členstvím, nebo bez něj, kontaktuj nás, či vyplň žádost níže! Už se na tebe těšíme!

K žádosti o členství


  Oslovení: *

  Jméno: *

  Příjmení: *

  Ulice, čp.: *

  PSČ *, Obec: *

  Telefon *, Mobil:

  E-Mail: *

  Poznámky:

  Ochrana údajů: Souhlasím s tím, aby byly mé údaje shromažďovány a uchovávány elektronicky za účelem zodpovězení mého dotazu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vzal jsem na vědomí zásady ochrany osobních údajů.

  * Povinná pole

  Dobrovolnictví není jen věc / Ehrenamt ist keine Verfügungsmasse

  Tímto projektem chce registrovaný spolek Valtenbergwichtel e.V. předložit vhodnou nabídku bezplatných kurzů a workshopů pro aktivní dobrovolníky z oblasti Bautzner Oberland.

  Rádi bychom tak přispěli k rozvoji spolkových struktur, k jejich upevnění a přiměřenému zviditelnění. Zároveň bychom chtěli pomoci stávajícím i budoucím aktérům získat nezbytné nástroje k tomu, aby jejich účast na naší společné věci byla radostná a úspěšná a aby snad měli lepší možnost se poznat, než tomu bylo doposud.

  Srdečně Vás zveme. Pojďte nás na této cestě doprovázet.

  Publikace
  Publikaci se všemi nabídkami projektu najdete ke stažení zde.

  Přihlásit
  Přihlásit se můžete pohodlně přes náš formulář, e-mailem nebo dopisem.

  Kalendář nabídek a akcí
  Zde najdete digitalní kalendář všech nabídek z našeho seznamu.

  Kontakt
  Rádi Vám pomůžeme v případě dotazů, nápadů a konkrétních přání.

  Projekt „Dobrovolnictví není zboží, část II / Ehrenamt ist keine Verfügungsmasse Ausbaustufe II“ je podpořen:

  Stanovy

  Důležitými předpoklady vysoké kvality jsou pro nás zábava a radost z naší práce, z našich nabídek a naší komunity.

  Abychom si tuto kvalitu zachovali, nebo ještě více zlepšili, jsme v neustálém procesu rozvoje a dalšího vzdělávání, kde se jako rovný s rovným setkávají jak naši stálí zaměstnanci, tak i naši dobrovolníci.

  Těchto hlavních myšlenek dosáhneme pomocí:

  1. Rovnosti a rovnoprávnosti
  bez „rovnostářství“

  2. Demokratického způsobu práce

  3. Pocitu sounáležitosti

  4. Svobody názoru

  5. Profesionality a efektivity

  6. Aktivního zapojení

  7. Transparentního soužití

  8. Kreativity

  9. Radosti z práce

  10. Jednotného přístupu k veřejnosti i členům spolku

  Být spolkem pro nás totiž znamená víc než jen právní základ. Být ve sdružení ve spolku pro nás znamená, že můžeme společně využívat velké množství nápadů a možností.

  Zde najdete stanovy registrovaného spolku Valtenbergwichtel e.V.:
  Satzung_Valtenbergwichtel_eV_2022

  Kam směřujeme?

  Strategické cíle

  Na příštích pět let si náš spolek pár úkolů předsevzal.
  Aby neupadly v zapomnění, zformulovali je stálí pracovníci spolu s dobrovolníky do šesti cílů:

  Corporate Identity:

  Registrovaný spolek Valtenbergwichtel e.V. má profesionálně vypracovanou korporátní identitu, dle které jednají všichni její pracovnice a pracovníci.

  Tvorba demokracie:

  Registrovaný spolek Valtenbergwichtel e.V. splňuje své zákonem stanovené pověření podle německého zákoníku o sociálním zabezpečení SGB 8 §11 odst. 1, s důrazem na spolurozhodování a sebeurčení a převzetí společenské odpovědnosti. To se projevuje jak ve formě konkrétních nabídek a projektů, tak i v postoji všech odborných pracovníků v rámci každodenní práce.

  Turistika dětí a mládeže:

  Registrovaný spolek Valtenbergwichtel e.V. samozřejmě řeší i turistiku dětí a mládeže, a je tak významným partnerem regionální turistiky v oblasti Bautzener Oberland. Díky spolupráci s nejrůznějšími kooperačními partnery, a tudíž i díky rozmanitým, atraktivním a inovativním nabídkám v oblasti turistiky dětí a mládeže, přispívá spolek k posílení svého regionu.

  Kulturní činnost:

  Jak stálí, tak i dobrovolní pracovníci jsou nepostradatelnými prvky kulturní činnosti registrovaného spolku Valtenbergwichtel e.V. Všichni odborní pracovníci přispívají k tomu, aby bylo dobrovolnictví současnou i nastupující generací vnímáno jako atraktivní a ceněná činnost.

  Udržitelnost:

  Registrovaný spolek Valtenbergwichtel e.V. se bude podílet na zachování přirozeného základu života (v globální odpovědnosti), tento příspěvek bude patrný nám i ostatním. Smysluplnost tohoto jednání chápou všichni naši pracovníci a projeví se sníženým množstvím použitých zdrojů a navýšením opětovného zhodnocení a recyklace.

  Školní sociální práce:

  Pracovní oblast školní sociální práce aktivně přispívá k pozitivnímu vnímání registrovaného spolku Valtenbergwichtel e. V. v rámci oblasti Bautzener Oberland i mimo ni.

  O nás

  Valtenbergwichtel e.V., Práce s dětmi, mládeží a kulturní činnost v regionu Budyšína

  Adresa

  Valtenbergwichtel e.V.
  Forstweg 5
  01904 Neukirch

  Provozní doba kanceláře

  8:00 – 16:00 Uhr
  Telefon: +49 35951 32055
  E-Mail: info@valtenbergwichtel.de

  2023 - Valtenbergwichtel e.V. | Tiráž | Prohlášení o ochraně údajů