Hlavní témata

Vítejte

Hlavní témata

1. Práce v oblasti demokracie

Pracovat demokraticky znamená diskutovat, vyjednávat a rozhodovat společně na rovném a svobodném základě. Pro Valtenbergwichtel e.V. je důležité nejen reprezentovat hodnoty demokratického soužití jako takového, ale také zprostředkovat mladým lidem porozumění politickým procesům a zapojit je do nich.

Participace zde neznamená, že děti a mladí lidé jsou pouze u toho, nebo že si mohou vybrat ze dvou možností, které dospělí navrhli, ale že jejich názory a znalosti jsou brány skutečně vážně: Měli by

  • vyjádřit se,
  • navrhovat,
  • spolurozhodovat,

protože jsou stejně důležitou součástí společnosti jako ostatní věkové skupiny a mají na to právo. Proto je účast základním principem naší práce.

Co vzdělávání k demokracii v rámci spolku Valtenbergwichtelu e.V. znamená, najdete zde: Leták demokratického vzdělávání.

Volby v kategorii do 18 let

Kromě toho máme také projekty, jako jsou volby do 18 let – symbolické volební právo pro všechny, kteří ještě volit nemohou. Společně s organizací Deutsches Kinderhilfswerk děláme demokracii pochopitelnou a hmatatelnou. Zde se dozvíte, jak to funguje: https://www.u18.org/willkommen

Výsledky voleb U18 v roce 2021 si můžete prohlédnout zde: Výdledky voleb U18

Zastoupení mládeže v Budyšíně a okolí

Poradní sbor mládeže Neukirch/Lužice

Jednou z nejvyšších forem této participace je poradní rada mládeže – volené zastoupení zájmů mladých lidí v rámci obce. V Neukirchu/Lužici v současné době podporujeme pět dobrovolníků ve věku od 13 do 21 let, kteří do komunity přinášejí své nasazení a starosti ostatních dětí a mladých lidí. Prohlédněte si jejich Homepage, co právě teď dělají, a neváhejte jim zanechat své nápady, kritiku a přání!

Zastoupení mláděže ve Wilthenu

Také ve Wilthenu se od roku 2020 s pomocí programu Mládež hýbe obcí pracuje na zřízení zastupitelského orgánu pro mládež. Tento orgán je podporován městskou radou a starostou a jeho cílem je starat se o zájmy mladých lidí. Zájemci jsou vždy vítáni!

2. Práce s médii

Při naší práci se ponoříme do života dětí a mladých lidí, a to včetně moderních médií. Práce s nimi v našich projektech a školení mladých lidí v jejich používání je pro nás samozřejmostí.

Projekt: Klapka a akce – „Filmový klub Horní Lužice”

Dalším příkladem naší mediální práce je filmový projekt s mladými lidmi. Již v roce 2019 se děti z filmové skupiny zabývaly projekty „Stinné stránky – ŽIVOT” (Schattenseiten – LEBEN) a „Autobus umění Horní Lužice” (Kunstbus Oberlausitz) (financované z programu Stark im Land) a v roce 2020 natočily svůj první vlastní celovečerní film „Melody” (financovaný organizací Deutsche Kinderhilfswerk). Od května 2021 do března 2022 tato práce pokračovala v rámci rozsáhlého projektu, v němž se vedle natáčení děti zabývaly i tématem „promítat filmy” (podpořeno ze spolkového dotačního programu Kultur macht stark).

Od scénáře přes rozhovory a herecké výkony až po střih si mladí lidé vždy dělají všechno sami. Podpořil je režisér Robert Heber a Mobilní práce s mládeží Valtenbergwichtel e.V.

Rozhodně byste se na tyto filmy měli podívat, protože oba byly oceněny v letech 2019 a 2020 na Saském školním filmovém festivalu v Lipsku! Toto a další informace najdete na našem kanálu Wichtel na YouTube, který bude v příštích měsících jistě plný nových videí.

Youtube-Video: Pro přehrání Youtube videa klikněte, prosím, na obrázek. Upozorňujeme vás na to, že zahájením přehrávání videa budou zprostředkovávána data spol. YouTube.

Projekt: „Oberland goes Globalland”

Například v rámci projektu „Oberland goes Globalland” mohli mladí lidé ve věku 14 až 21 let v krátkých filmech ukázat světu, jak krásná je jejich vlast. Nebyl kladen důraz na dokonalé technické provedení – natáčet se mělo jednoduše s chytrým telefonem. Spíše šlo o to, aby si mladí lidé osvojili velmi individuální, pozitivní (!) pohled na okolí Budyšína a ukázali ho ostatním.

Youtube-Video: Pro přehrání Youtube videa klikněte, prosím, na obrázek. Upozorňujeme vás na to, že zahájením přehrávání videa budou zprostředkovávána data spol. YouTube.

Virtuální dům mládeže na Discordu

Spolek Valtenbergwichtel e.V. nyní najdete také na Discordu! V našem virtuálním domově mládeže se můžete digitálně setkávat z domova nebo na cestách s přáteli a zaměstnanci spolku Valtenbergwichtel e.V. Posloucháte hudbu, chatujete, hrajete a streamujete hry, nebo jen tak relaxujete? To vše, a ještě více, je možné zde:

https://discord.gg/zunPzDjXeW

Nevíte, jak to funguje? Žádný problém – naši administrátoři vám pomohou! Těšíme se na vás a přejeme vám hodně zábavy!

Věkové omezení:

Pokud je vám méně než 13 let, potřebujeme při registraci na našem serveru potvrzení od vašich rodičů, že smíte používat Discord. K tomu můžete použít následující předlohu:

 

„Já, jako rodič, nebo zákonný zástupce dítěte,

____________________

tímto potvrzuji, že jsem osobně zaregistroval/a své dítě na „Discordu” a souhlasím s používáním Discordu a tohoto serveru!

[Unterschrift]“

 

Upozornění na ochranu údajů:

Discord ukládá všechny konverzace, obrázky nebo videa, která na serveru zveřejníte. Dávejte prosím pozor, abyste na serveru a v chatech nesdíleli soukromý obsah nebo citlivé informace, a nakládejte se svými informacemi obezřetně. Zaměstnanci spolku Valtenbergwichtel e.V. vám poradí s alternativami ochrany osobních údajů k aplikacím WhatsApp, Discord atd.

Náš kanál Wichtel

Wichtel Channel

Projekty

V rámci prázdninových projektů se také opakovaně zabýváme různými médii. V Cunewalde vznikla například rozhlasová hra „Kukačka a sloní dáma”, jejíž text, dramaturgie a montáž byly inspirovány hudebním dílem „Karneval zvířat” Camilla Saint-Saënse.

Rozhlasová hra: Kukačka a sloní dáma

3. Práce s ohledem na rovnost pohlaví

Spolek Valtenbergwichtel e.V. respektuje rozmanitost pohlaví a sexuálních identit. Konkrétně to znamená, že v našich projektech bereme v úvahu různé potřeby a životní situace všech pohlaví. Společně s našimi adresáty chceme zpochybňovat odpovídající vzory a atributy a vytvářet bezpečný prostor pro otevřenou nebo intimní výměnu a pro lidi mimo binární normu „žena a muž”. Za tímto účelem jsme v kontaktu s odborníky v oblasti sexuální výchovy a LGBTIAQ+ a neustále se vzděláváme.

Projekt: „Touha na plátně”

Jedním z příkladů tohoto zaměření je projekt „Lust auf Leinwand” (Chuť na film), v jehož rámci se v centru pro mládež v Neukirchu pravidelně promítají filmy o lásce a sexualitě ve všech jejích podobách. Zde nové termíny s Paulem, Julií, Inou a Johannou:

  • Středa, 23.3.
  • Středa, 13.4.
  • Pátek, 29.4.
  • Pátek, 20.05.
  • Středa, 25.05.
  • Středa, 15.06.
  • Pátek, 24.06.

Pozor! Protože se mnozí z vás během školy nemohli účastnit tak pozdě, od teď budeme vždycky začínat už od 15.30 hod.!

Pokud budete mít do té doby k tématu nějaké dotazy, můžete se obrátit například na skřítka, kterému důvěřujete, nebo na Danila z mobilní poradenské služby „Queer durch Sachsen” na telefonním čísle +491525 3262948.

Youtube-Video: Pro přehrání Youtube videa klikněte, prosím, na obrázek. Upozorňujeme vás na to, že zahájením přehrávání videa budou zprostředkovávána data spol. YouTube.

4. Nabídky zaměřené na poptávku

Naše služby vždy vycházejí z potřeb a požadavků mladých lidí, se kterými pracujeme. Co je zajímá? Co potřebují? Jaké problémy se jich týkají? … Z toho vyplývají naše pracovní úkoly, pro které navrhujeme vhodné projekty.

Projekt: „FANkurve statt EigenTOR”

V rámci tohoto projektu budou mít děti a mládež od 3. do 7. třídy od července 2020 do července 2021 příležitost seznámit se s fotbalovým klubem Dynamo Drážďany a se svým individuálním fanouškovstvím z různých úhlů pohledu. Přitom lze navázat kontakty s vrstevníky s podobnými zájmy a zjistit podobnosti i rozdíly ve vyznávání stejného klubu. Projekt – financovaný organizací Aktion Mensch – nabízí v rámci vymezené hrubé struktury volný prostor, v němž si děti a mladí lidé mohou sami určit témata, kterými se budou zabývat, aby se mohli přímo věnovat stávajícím oblastem zájmu a životním světům.

Über uns

Valtenbergwichtel e.V. Kultur,- Kinder- und Jugendarbeit im Oberland

Adresse

Valtenbergwichtel e.V.
Forstweg 5
01904 Neukirch

Bürozeiten

8:00 – 16:00 Uhr
Telefon: 035951 32055
E-Mail: info@valtenbergwichtel.de

2024 - Valtenbergwichtel e.V. | Impressum | Datenschutzerklärung