Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Vítejte

Vzdělávání pro udržitelný
rozvoj

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Kladli jste si někdy podobné otázky?

1. Jak moje rozhodnutí ovlivní lidi budoucích generací nebo v jiných částech světa?

2. Jaký to má dopad například na to, jak spotřebovávám, jaké dopravní prostředky používám nebo jakou energii a kolik jí spotřebovávám?

Jaké globální mechanismy vedou ke konfliktům, teroru a útěku?

Projekt „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj” ti pomůže najít odpovědi! Chce lidem umožnit pochopit dopad jejich vlastního jednání na svět a činit zodpovědná rozhodnutí. K tomu jsou zapotřebí dovednosti a schopnosti jako samostatná činnost, perspektivní myšlení nebo společenská angažovanost.

Udržitelný rozvoj

„Těžte jen tolik dřeva, kolik les snese!” Tak zformuloval poprvé Hans-Karl von Carlowitz v roce 1713 princip udržitelného rozvoje. Od té doby se koncept udržitelnosti vyvíjel dál. Dnes se týká nejen životního prostředí, ale i ekonomiky a společnosti, protože se navzájem ovlivňují.

Kruhy udržitelnosti

Způsob života v mnoha zemích globálního Severu se vyznačuje vysokou mírou spotřeby, využívání zdrojů, spotřeby energie, objemu dopravy a množství odpadu. To funguje pouze na úkor jiných oblastí Země nebo budoucích generací.

Cílem udržitelného rozvoje je proto umožnit lidem a státům, aby se i nadále rozvíjeli a rostli, avšak ne bez omezení a bez toho, aby při tom připravovali ostatní o živobytí – ani nyní, ani v budoucích generacích.

BNE Sasko Logo

Také v Německu zaznamenalo téma VUR obrovský nárůst významu. Od roku 2017 existují strategie na spolkové a zemské úrovni s konkrétními cíli a doporučeními pro opatření. A k tomu chce přispět i spolek Valtenbergwichtel e.V.!

Kontakt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Janet Conrad
 • Vedoucí části projektu BBNE „Generace budoucnost – profíci zítřka“ / referentka Vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 • Dipl. Ing. (TU) krajinná architektura, MgA. v oblasti sociální gerontologie a obecné pedagogiky
 • Telefon: +49 (0)151 743 802 61
 • E-mail: janet.conrad@valtenbergwichtel.de
 • facebook.com: Janet Valtenbergwichtel

Prakticky ve spolku Valtenbergwichtel e.V.

Spolek Valtenbergwichtel e.V. vnímá Vzdělávání pro udržitelný rozvoj jako koncepci, kterou má zakotvenou ve svých strategických cílech. Rozvíjí aktivníhospodaření svých institucí a míst určených pro učení dle principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj. K tomu patří například:

 • zacházení se zdroji
 • dodávky elektrické energie
 • stravování regionálními a fair trade vyrobenými bioprodukty
 • další vzdělávání pro všechny spolupracovníky
 • co největší participace a demokratické rozhodovací procesy pro všechny v místě vzdělávání
 • spolupráce s iniciativami, spolky, institucemi, podniky a obcemi

Club Global v centu mládeže Wilthen

V rámci projektu „Club Global” chceme mladým lidem umožnit podívat se dál než za vlastní nos, povzbudit je ke změně perspektivy, objevit s nimi globální aspekty v jejich každodenním životě a vyzkoušet si možnosti činnosti, které jsou blízké světu. Jsou schopni kriticky zpochybňovat globální vývoj a rozvíjet schopnosti, které jim pomohou jej utvářet. V pravidelných nabídkách se děti a mladí lidé učí především prostřednictvím společných aktivit a otevřených diskusí. Učí se důležité hodnoty a posiluje se empatie a spolurozhodování. Klíčovými tematickými oblastmi jsou potraviny, textil, kosmetika a upcyklace/tvoření. V centru pro mládež se například pravidelně koná program vaření a pečení, jehož cílem je zvýšit povědomí mladých lidí o původu a výrobě produktů. Další nabídkou je kreativní dílna, kde jsou účastníci vybízeni k upcyklaci nebo výrobě vlastních výrobků.

Tábory & tipy

Six Days For Future - BUDOUCNOST JE TO, CO Z NÍ UDĚLÁŠ!

Bezplatné tematické tábory o udržitelnosti a profesní orientaci v Sasku:

Setkávat se s lidmi, bavit se, objevovat nové věci a rozvíjet myšlenky pro budoucnost – to je myšlenka „Six Days for Future”.
Na tematických táborech na vás čekají vzrušující výlety, zajímavá setkání a napínavé workshopy na růzorodá témata. Vše se točí kolem otázky, jak chceme žít a pracovat v budoucnosti.

Zjistěte, jak můžete při každé práci udělat něco pro klima, životní prostředí a své bližní! Vyzkoušejte něco nového, utvořte si budoucnost a možná i najděte práci svých snů!

Pro všechny mladé lidi ve věku 13 až 24 let žijící v Sasku (kromě regionu Lipsko), Durynsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Braniborsku a Sasku-Anhaltsku. Účast a ubytování jsou zdarma! Informace a přihlášky: www.6days4future.de

Poznámka k financování: Projekt „Generace budoucnosti – profesionálové zítřka” je financován v rámci spolkového programu ESF „Podpora odborného vzdělávání a přípravy pro udržitelný rozvoj. Prostřednictvím zelených klíčových kompetencí k opatřením šetrným ke klimatu a zdrojům na pracovišti (BBNE)” Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti a Evropského sociálního fondu.

Okamžité tipy pro udržitelné zacházení

A do té doby je pyramida udržitelnosti super orientací pro vaše konzumní chování: Před každým nákupem si položte otázku: Opravdu to potřebuji? Nebo si to můžu někde půjčit? Koupit použité nebo vyměnit? Nebo si to dokonce můžu vyrobit sám?

Je osvobozující nenakupovat jen na základě momentální potřeby. Věci, které jsme si dlouho přáli nebo které opravdu potřebujeme, nás pak naplní mnohem větším štěstím.

Další odkazy s užitečnými tipy a triky:

Über uns

Valtenbergwichtel e.V. Kultur,- Kinder- und Jugendarbeit im Oberland

Adresse

Valtenbergwichtel e.V.
Forstweg 5
01904 Neukirch

Bürozeiten

8:00 – 16:00 Uhr
Telefon: 035951 32055
E-Mail: info@valtenbergwichtel.de

2024 - Valtenbergwichtel e.V. | Impressum | Datenschutzerklärung